PalauGovtLogo 10inx10in Color

                                                                                                                                                      

Lid van het Comité van het Consulair Corps van Antwerpen

in het laatste nieuws

 

Ik ben erg trots U te melden dat ik vandaag werd verkozen tot lid van het Comité van het Consulair Corps van Antwerpen.


Het is niet alleen een grote persoonlijke eer om met eenparigheid van stemmen te worden gekozen door collega-consuls die meer dan 70 landen vertegenwoordigen, maar ook een internationale waardering voor de Republiek Palau.

 

 

 


Het Antwerpse Consulair Corps bestaat uit alle honoraire en carrière consuls, erkend door artikel 1, § 1 (d) van het Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulaire betrekkingen, met als consulair ressort, geheel of gedeeltelijk, de provincie Antwerpen en die voor de uitoefening van hun ambt toelating hebben gekregen van de Belgische regering.


Het Comité bestaat uit de Deken, de Vice-Deken, de Secretaris-Generaal, de Penningmeester en vier andere Hoofden van een consulaire post. Twee van hen zijn carrière en automatisch lid op basis van rangorde; de andere twee zijn ere en worden verkozen door de Algemene Vergadering.