PalauGovtLogo 10inx10in Color

                                                                                                                                                      

Consul van Palau gekidnapt

in het laatste nieuws

 

BREAKING NEWS: ereconsul van Palau gekidnapt ... niet echt ... als onderdeel van een grote militaire oefening 'speel' ik de rol van de consul die gekidnapt wordt, gedurende 2 dagen gegijzeld wordt en (hopelijk) succesvol bevrijd wordt door de para's.