PalauGovtLogo 10inx10in Color

                                                                                                                                                      

Vrijwaringsclausule

1.In deze vrijwaringsclausule/disclaimer wordt verstaan ​​onder:

- de webpagina: elke webpagina waarop de redacteur een hyperlink plaatst die verwijst naar deze disclaimer met de bedoeling deze toepasbaar te maken op deze specifieke webpagina;

- de uitgever: de bevoegde redacteur van de webpagina (= ereconsulaat van Palau in België);

- te gebruiken: om te laden, in te loggen, te informeren, te raadplegen, te lezen, te onderzoeken, te luisteren, te bewerken, in te vullen, te verzenden, te kopiëren, op te slaan, door te sturen, te verspreiden, naar gebruik aangeboden diensten, om wettelijke daden te plegen (o.a. kopen, huren, …);

- u: de (vertegenwoordigde) privépersoon of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

- de inhoud: o.a. teksten, statische of dynamische afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videoclips of fragmenten en/of andere objecten;

- schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data, zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2.Alle artikelen van deze disclaimer zijn van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken, stemt u onvoorwaardelijk in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant zich in om de webpagina regelmatig te actualiseren en/of om informatie toe te voegen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De redacteur verschaft de inhoud van de webpagina ‘AS IS’, zonder enige garantie met betrekking tot de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en alleen bedoeld voor privégebruik.

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan ​​in verband met en/of voortvloeit uit het gebruik van de webpagina of tot de onmogelijkheid om de webpagina te gebruiken.

6.De redacteur kan de webpagina ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of verwijderen van het internet. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige consequentie(s) als gevolg van het wijzigen of verwijderen van de webpagina.

7. Inhoud van een derde partij is niet geheel onafhankelijk beoordeeld, getest of gecertificeerd door de redacteur en als zodanig geeft de editor geen garantie met betrekking tot de inhoud ervan.

8. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud ervan kan leiden tot een inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten of een onwettige handeling met betrekking tot privacy, publicatie, communicatie en andere zaken. U bent verantwoordelijk voor alle gegevens en verzoeken die u vanaf de webpagina verzendt.

9. De redacteur behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de webpagina of bepaalde services die beschikbaar zijn op de webpagina te weigeren. Als gevolg hiervan kan de editor uw toegang tot de webpagina controleren.

10.U beschermt de redacteur, zijn werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer tegen alle gerechtelijke en niet-gerechtelijke maatregelen, veroordelingen, … inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants, …. die een direct of indirect gevolg van uw gebruik van de webpagina en/of uw overtreding van enige wet, regelgeving of rechten van derden zijn.

Verdere informatie

Vragen over de webpagina moeten worden gericht aan de redacteur.